Missing Dependency: libANN.so.1()(64bit) is needed by package graphviz-2.38.0-1.el5.x86_64 (graphviz-stable)

Při aktualizaci CentOS systému se objeví tento error:

graphviz-2.38.0-1.el5.x86_64 from graphviz-stable has depsolving problems
–> Missing Dependency: libANN.so.1()(64bit) is needed by package graphviz-2.38.0-1.el5.x86_64 (graphviz-stable)
Error: Missing Dependency: libANN.so.1()(64bit) is needed by package graphviz-2.38.0-1.el5.x86_64 (graphviz-stable)
You could try using –skip-broken to work around the problem
You could try running: package-cleanup –problems
package-cleanup –dupes
rpm -Va –nofiles –nodigest

 

Řešení:

Číst dále ›

[1]+ Stopped

Obnovení pozastaveného procesu na pozadí. (ctrl + z)

Stačí zadat příkaz: fg

a stisknout ENTER

Windows 2003 Server – zobrazení UPTIME serveru

Spustíme cmd a zadáme příkaz:

systeminfo | find “System Up”

Zobrazí se vyfiltrovaný řádek s :
System Up Time:  X Days, X Hours, X Minutes, X Seconds

V novějších OS lze tuto informaci zobrazit ve správci úloh, kde v záložce PERFORMANCE je samostatný řádek s Up Time

Debian 6 Shell shock – update

Pro upgrade SHELLu v operačním systému Debian 6 je tento jednoduchý postup. (ve verzi 7 – wheezy je již upgrade obsažen ve standardním aktualizačním nastavení)

Stačí v příkazovém řádku pustit tuto sekvenci příkazů:

echo “#LTS security” >> /etc/apt/sources.list echo “deb http://http.debian.net/debian/ squeeze-lts main contrib non-free” >> /etc/apt/sources.list echo “deb-src http://http.debian.net/debian/ squeeze-lts main contrib non-free” >> /etc/apt/sources.list

Pak již jen stačí klasicky aktualizovat systém.

apt-get update
apt-get upgrade

Zjištění UUID disku v linuxu

Číst dále ›

Debian – automatický update systému

Pro automatický update systému Debian slouží program: cron-apt.

Instalace je velice jednoduchá:

Číst dále ›

Vzdálené ovládání telefonu – QuickSupport

Pokud potřebujete ovládat vzdáleně telefon s operačním systémem Android, lze to provádět jednoduše přes aplikaci QuickSupport od společnosti TeamViewer GmbH.

Číst dále ›

Debian – reset root hesla pro mysql databázi

Postup:

/etc/init.d/mysql stop

mysqld –skip-grant-tables &

mysql -u root mysql

UPDATE user SET Password=PASSWORD(‘NovéHeslo’) WHERE User=’root’; FLUSH PRIVILEGES; exit;

Gentoo

Instalace systému

Top