3COM 2920 sfp+ konfigurace

Prvotní konfigurace se provádí přes servis Port a  servisní kabel (standard CISCO) – RJ45 > RS232

Z linuxu

screen /dev/ttySX 38400

za ttySX dosadit danný port COM  – v mé případě ttyS0

38400 je BAUD RATE

pokud se objeví prázdné terminálové okno, po stisku klávesy ENTER naskočí žádost o login:

admin

bez hesla

po stisku ? se zobrazí možnosti konfigurace