Změna seriového čísla svazku

Nejdříve stáhnout tento soubor:

volumeid

Následně spustit příkazový řádek jako administrator.

Rozbalit volumeid a z této složky v příkazovém řádku spustit:

Volumeid.exe X: ZZZZ-YYYY

Kde X: je jméno svazku a ZZZZ-YYYY nové číslo svazku.