Missing Dependency: libANN.so.1()(64bit) is needed by package graphviz-2.38.0-1.el5.x86_64 (graphviz-stable)

Při aktualizaci CentOS systému se objeví tento error:

graphviz-2.38.0-1.el5.x86_64 from graphviz-stable has depsolving problems
–> Missing Dependency: libANN.so.1()(64bit) is needed by package graphviz-2.38.0-1.el5.x86_64 (graphviz-stable)
Error: Missing Dependency: libANN.so.1()(64bit) is needed by package graphviz-2.38.0-1.el5.x86_64 (graphviz-stable)
You could try using –skip-broken to work around the problem
You could try running: package-cleanup –problems
package-cleanup –dupes
rpm -Va –nofiles –nodigest

 

Řešení:

ručně stánout balíček: ann-libs  > odkaz: ftp://ftp.muug.mb.ca/mirror/fedora/epel/5/x86_64/ann-libs-1.1.1-2.el5.x86_64.rpm

nainstalovat: rpm -i ann-libs-1.1.1-2.el5.x86_64.rpm

zadat: yum update a vše již proběhne OK