Windows 2003 Server – zobrazení UPTIME serveru

Spustíme cmd a zadáme příkaz:

systeminfo | find “System Up”

Zobrazí se vyfiltrovaný řádek s :
System Up Time:  X Days, X Hours, X Minutes, X Seconds

V novějších OS lze tuto informaci zobrazit ve správci úloh, kde v záložce PERFORMANCE je samostatný řádek s Up Time