Debian – automatický update systému

Pro automatický update systému Debian slouží program: cron-apt.

Instalace je velice jednoduchá:

debianPC ~ # apt-get install cron-apt

Konfiguraci programu provádíme v /etc/cron-apt/config .Zde bych zmínil funkci: MAILTO=”” , kde lze do uvozovek nastavit libovolnou mailovou adresu, na kterou se budou zasílat reporty aplikace cron-apt. S tím souvisí i nastavení: MAILON=”” které nám určuje, co se bude zasílat.

MAILON=”error”  #nastavuje zasílání při selhání průběhu programu cron-apt

MAILON=”upgrade” #zašle informaci, jestliže byl nějaký balíček aktualizován

MAILON=”always” #vždy zašle mail

Program je defaultně nastaven na upgrade systému každý den ve 4:00, toto nastavení lze změnit v /etc/cron.d/cron-apt

#
# Regular cron jobs for the cron-apt package
#
# Every night at 4 o’clock.
0 4     * * *   root    test -x /usr/sbin/cron-apt && /usr/sbin/cron-apt
# Every hour.
# 0 *   * * *   root    test -x /usr/sbin/cron-apt && /usr/sbin/cron-apt /etc/cron-apt/config2
# Every five minutes.
# */5 * * * *   root    test -x /usr/sbin/cron-apt && /usr/sbin/cron-apt /etc/cron-apt/config2